دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش اعضا هیات علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,551 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

اعضا هیات علمی

اعضاء هیئت علمی گروه روانپزشکی محل فعالیت 1   دکتر حمیدرضا احمدخانیها (روانپزشک – دانشیار) ایمیل: hahmadkhaniha@gmail.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران 2 دکتر مسعود احمدزاد اصل (روانپزشک- استادیار) ایمیل: m.ahmadzad@gmail.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران 3 دکتر مهرداد افتخار (روانپزشک – دانشیار) ایمیل: mehrdad.eftekhar@gmail.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران و انستیتو روانپزشکی تهران 4 دکتر احمد حاجبی (روانپزشک – دانشیار) ایمیل: hajebi.ahmad@gmail.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران و معاونت سلامت وزارت بهداشت 5 دکتر بهنام شریعتی (روانپزشک- استادیار) ایمیل: behnamshariatimd@gmail.com Curriculum Vitae بیمارستان حضرت رسول (ص) 6 دکتر شیوا ثریا (روانپزشک - استادیار) ایمیل: dr.shivasoraya@gmail.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران 7 دکتر امیرحسین جلالی ندوشن (روانپزشک- استادیار) ایمیل: Jalali.ah@iums.ac.ir Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران 8 دکتر میترا حکیم شوشتری (فوق تخصص روانپزشکی کودک – دانشیار) ایمیل: mitra.hakim@gmail.com Curriculum Vitae بیمارستان حضرت علی اصغر و انستیتو روانپزشکی تهران 9 دکتر مریم رسولیان (روانپزشک – دانشیار) ایمیل: rasoulian.m@gmail.com Curriculum Vitae   بیمارستان روانپزشکی ایران 10 دکتر محمدرضا شالبافان (روانپزشک- استادیار) ایمیل: drmrsh@gmail.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران 11 دکتر سید وحید شریعت (روانپزشک – دانشیار) ایمیل: vahid.shariat@gmail.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران 12 دکتر امیر شعبانی (روانپزشک – استاد) ایمیل: am.shabani@gmail.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران 13 دکتر الهام شیرازی (فوق تخصص روانپزشکی کودک - دانشیار) ایمیل: shirazi_elham@yahoo.com Curriculum Vitae بیمارستان حضرت علی اصغر و انستیتو روانپزشکی تهران 14 دکتر منصور صالحی (روانپزشک – دانشیار) ایمیل: mansour.salehi@gmail.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران و انستیتو روانپزشکی تهران 15 دکتر راضیه صالحیان (روانپزشک - فلوشیپ سایکوسوماتیک - استادیار) ایمیل: salehian.razieh@gmail.com Curriculum Vitae   بیمارستان حضرت رسول (ص) 16 دکتر روح الله صدیق (روانپزشک- استادیار) ایمیل: ruhallahseddigh@yahoo.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران 17 دکتر کاوه علوی (روانپزشک- استادیار) ایمیل: kavehalavi@yahoo.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران 18 دکتر محمد قدیری وصفی (روانپزشک – دانشیار) ایمیل: ghadiri_mohamad@yahoo.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران 19 دکتر عاطفه قنبری جلفایی (روانپزشک- دانشیار) ایمیل: draghj@yahoo.com Curriculum Vitae بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) 20 دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی (روانپزشک – فلوشیپ پزشکی خواب – دانشیار) ایمیل: mirfarhadg@yahoo.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی تهران و بیمارستان حضرت رسول (ص) 21 دکتر فاطمه کاشانی نسب (روانپزشک - استادیار) ایمیل: ghazalehkashani@yahoo.com Curriculum Vitae   بیمارستان حضرت رسول (ص) 22 دکتر امیرعباس کشاورز اخلاقی (روانپزشک-فلوشیپ رواندرمانی- استادیار) ایمیل: amirabbask@yahoo.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران و انستیتو روانپزشکی تهران 23 دکتر لیلا کمال زاده (روانپزشک - استادیار) ایمیل: Lkamalzadeh@gmail.com Curriculum Vitae   بیمارستان حضرت رسول (ص) 24 دکتر هما محمدصادقی (روانپزشک- استادیار) ایمیل: hovida@yahoo.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران و انستیتو روانپزشکی تهران 25 دکتر مهدی نصر اصفهانی (روانپزشک – دانشیار) ایمیل: mehdinassr@yahoo.com Curriculum Vitae بیمارستان حضرت رسول (ص) 26 دکتر شبنم نوحه سرا (روانپزشک – دانشیار) ایمیل: shnohesara@yahoo.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران و انستیتو روانپزشکی تهران 27 دکتر فاطمه هادی (روانپزشک – استادیار) ایمیل: fatemehadi88@yahoo.com Curriculum Vitae بیمارستان روانپزشکی ایران