دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش تشکیلات سازمانی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 473 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تشکیلات سازمانی

تصمیمات اصلی گروه در شورای عمومی اتخاذ میشود. شورای اجرایی سیاست های راهبردی گروه را تنظیم می کند. کمیته پژوهش و کمیته آموزش مسوولیت امور پژوهشی و آموزشی گروه را به عهده دارند. مسئولین واحدها و مراکز مختلف گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران مدیر گروه روانپزشکی: دکترمیرفرهاد قلعه‌بندی      • شورای اجرایی گروه: دکتر میرفرهاد قلعه بندی، دکتر مریم رسولیان، دکتر مهرداد افتخار، دکتر امیر شعبانی، دکتر شبنم نوحه سرا، دکتر سید وحید شریعت، دکتر محمد قدیری      • شورای آموزشی گروه: دکتر مریم رسولیان، دکتر میرفرهاد قلعه بندی، دکتر حمیدرضا احمدخانیها، دکتر امیر شعبانی، دکتر شبنم نوحه سرا      • شورای پژوهشی گروه: دکتر الهام شیرازی، دکتر مسعود احمدزاد اصل، دکتر حمیدرضا احمدخانیها، دکتر بهنام شریعتی، دکتر هما محمدصادقی • معاون آموزشی گروه: دکتر محمد قدیری      مدیر دستیاری: دکتر شبنم نوحه سرا • معاون پژوهشی گروه: دکتر الهام شیرازی رئیس بیمارستان روانپزشکی ایران: دکتر سید وحید شریعت      •  معاون آموزشی- پژوهشی بیمارستان ایران: دکتر حمیدرضا احمدخانیها رئیس بخش روانپزشکی بیمارستان حضرت رسول (ص): دکترعاطفه قنبری     • معاون آموزشی-پژوهشی روانپزشکی بیمارستان رسول اکرم: دکتر عاطفه قنبری رییس مرکز تحقیقات بهداشت روان: دکتر مهرداد افتخار      • معاون مرکز: دکتر سید وحید شریعت مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی همکاران گروه:      دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان به ریاست دکتر جعفر بوالهری