دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش ورودی سال 1392

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 376 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ -

دستیاران روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ورودی سال 1392

دکتر سید حسین اسلامی دکتر محبوبه بیهقی دکتر سوده تاجیک اسماعیلی دکتر فرشته حقیقت دکتر امین خیراللهی دکتر ایلا داریوش فر دکتر فهیمه سعید دکتر نگار سیفی مقدم دکتر زینب عرفان نیا دکتر محمدرضا نجارزادگان دکتر فرناز نصر اصفهانی دکتر مرضیه یاسی