دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش ورودی سال 1394

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 377 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ -

دستیاران ورودی سال 1394

1- دکتر بهین آرامی نیا 2- دکتر شبنم اسدی 3- دکتر نسیبه افتخاری 4- دکتر سولماز بذرافشان 5- دکتر محمدجواد پرورش 6- دکتر معصومه رفیعی 7- دکتر فاطمه زارعین 8- دکتر یاسمن زاهدی 9- دکتر احمد شجاعی 10- دکتر مهدیه صالحی 11- دکتر احمد طایفی 12- دکتر سمیه عزیزی 13- دکتر پرهام کوهستانی 14- دکتر عماد یعقوبی