دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش ورودی سال 1395

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 406 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ -

دستیاران ورودی سال 1395

1- دکتر سید فخرالدین آرمن 2- دکتر شادی بخشی 3- دکتر عبدالعزیز جمشیدزهی 4- دکتر سیمین حاجی اقراری 5- دکتر ماندانا حق شناس 6- دکتر افروز دژاباد 7- دکتر سامان رسولی 8- دکتر زهرا زارع 9- دکتر محدثه زلفی 10- دکتر امیرحسین شریفی 11- دکتر بهنوش شهسواری پور 12- دکتر مهرنوش طالب جدی 13- دکتر سمیه عربی 14- دکتر زهرا عکاشه 15- دکتر آلا قبادیان 16- دکتر صفورا محمدی 17- دکتر مطهره میرحاج