گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی- اخبار پایگاه
منابع آزمون ارتقا، گواهینامه و دانشنامه سال 1396 اعلام شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۳ | 
منابع آزمون ارتقا، گواهینامه و دانشنامه سال 1396 اعلام شد.

مشاهده فایل منابع_آزمون_ارتقا_و_گواهینامه.jpg   [حجم: 137 کیلوبایت]   [تاریخ: 1395/8/23]
نشانی مطلب در وبگاه گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=224.30224.32927.fa
برگشت به اصل مطلب