گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی- اخبار پایگاه
اولین کنگره اختلالات خلقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۴ | 

اولین کنگره اختلالات خلقی در تاریخ 27 تا 29 بهمن ماه، در سالن همایش های رازی برگزار شد. دبیر اجرایی کنگره آقای دکتر امیر شعبانی و دبیر اجرایی آقای دکتر بهنام شریعتی بودند. به ایشان و همه دست اندرکاران کنگره، اساتید محترم گروه روانپزشکی دانشگاه ایران و دستیاران عزیزی که در فعالیت های اجرایی مشارکت داشتند، خسته نباشید می گوییم.

نشانی مطلب در وبگاه گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=224.30224.36274.fa
برگشت به اصل مطلب