گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی- اخبار پایگاه
تقدیر از آقای دکتر احمدخانیها

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۳ | 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=224.30224.53450.fa
برگشت به اصل مطلب