دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: اطلاعیه های آموزشی:
:: دومین کارگاه تشخیص اختلالات طیف دوقطبی - ۱۳۹۴/۹/۱۴ -
:: آشنایی با بنیاد الکساندر فون هومبولت آلمان - ۱۳۹۴/۸/۲۵ -
:: کارگاه های نیم سال دوم کتابخانه مرکزی - ۱۳۹۴/۸/۲۵ -
:: سخنرانی های هفتگی انستیتو روانپزشکی تهران - ۱۳۹۴/۷/۲۶ -